لیست قیمت یراق آلات شبکه برق قدرت
کالاقیمت / تومان
کلمپ انتهایی 3 پیچه آلومینیومی 20 کیلو ولت72000
کلمپ انتهایی 4 پیچه آلومینیومی 20 کیلو ولت89000
کلمپ انتهایی 5 پیچه آلومینیومی 20 کیلو ولت163800
کنسول 1.5 متری نمره 7220000
کنسول 1.5 متری نمره 8280000
کنسول 2.44 متری نمره 7370000
کنسول 2.44 متری نمره 8440000
کنسول 3 متری540000
جلوبر مثلثی یک متری1050000
شاسی ترانس یکطرفه1100000
پیچ و مهره یکسر 250*1616500
پیچ و مهره یکسر 350*1618500
پیچ و مهره یکسر 400*1620500
پیچ و مهره یکسر 450*1622000
پیچ و مهره دوسر 250*1621000
پیچ و مهره دوسر 350*1623000
پیچ و مهره دوسر 450*1625500
پیچ و مهره دوسر 500*1627500
پیچ و مهره دوسر 550*1630000
پیچ و مهره 40*123500
مهره چشمی11800
برقگیر توس2750000
برقگیر پارس3050000
تیغه ای 20 ( قطع کننده)3100000
سکو ترانس نمره 12 معمولی1400000
سکو ترانس نمره 10 معمولی1350000
لامپ 70140000

tinyurl cuttly bitly