هسته ترانسفورماتور

شناخت انواع هسته ترانسفورماتور + ساختمان

هسته ی ترانسفورماتور ها بخش اصلی این دستگاه ها میباشند که وظیفه ی انتقال این جریان بوجود آمده در سیم پیچ اول به سیم پیچ دوم است که با ه...

ادامه مطلب

ترانسفورماتور افزاینده

ترانسفورماتور افزاینده + نحوه ی ساخت و کاربرد

هنگامی که یک سیم پیچ دارای شار الکتریکی متغییر بوده اگر سیم پیچ دیگری که جریانی در آن وجود ندارد در کنار سیم پیچ اول قرار دهیم باعث ایج...

ادامه مطلب