روغن ترانسفورماتور

بررسی کامل ویژگیهای روغن ترانسفورماتور

ترانسفورماتور های صنعتی برای خنک کردن ساختمان خود از روش های مختلفی از جمله روش های آبی ، خنک کردن با جریان هوا و فن ها ، دیگری خنک کرد...

ادامه مطلب

کابل ابزار دقیق

راهنمای جامع کابل ابزار دقیق + کاربرد و تعریف

امروزه در تمامی صنعت ها اعم از پزشکی ،دفاعی ،موشکی ،هوافصا ، نفت و پتروشیمی و .... نیاز است که پارامتر های مختلفی از جمله کنترل جریان ،...

ادامه مطلب