انواع ریسه

قبل از خواندن این مقاله هیچ نوع ریسه ای نخرید!

ریسه ها یکی از محصولات روشنایی می باشند و  در واقع نواری همراه با تعدادی لامپ هستند. لامپ ها به واسطه مدار الکتریکی به هم و در نهایت به...

ادامه مطلب