بلاگ, ترانسفورماتور

گروه برداری ترانسفورماتور چگونه انجام می‌شود؟

گروه برداری ترانسفورماتور

ترانسفورماتور ها برای انتقال انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند که در دو نوع ترانس تک فاز و ترانس سه فاز وجود دارند. کار با ترانسفورماتور ها لازمه ی داشتن اطلاعات کافی از جمله شرایط موازی کردن ترانسفورماتور، گروه برداری ترانسفورماتور، مدار ها، انواع و توان های آن و … است. این مقاله برای کسانی است که در این حوزه فعالیت دارند و باید بدانند که کلیت ترانسفورماتور ها چگونه است و با موضوعات مختلف آن آشنا شوند. در ادامه با گروه برداری ترانسفورماتور آشنا خواهید شد.

گروه برداری ترانسفورماتور به چه معناست؟

یکی از اصلی ترین مشخصات ترانسفورماتور، گروه برداری آن ها است. صد البته که این مشخصات مخصوص ترانسفورماتور های سه فاز می باشد. گروه برداری ترانسفورماتور ها صرفا برای مشخص کردن آرایش سیم‌ پیچ‌ های اولیه، ثانویه و ثالثه انجام می شود. گروه برداری ترانس ها روی پلاک های آن نشان داده شده است که نوع اتصال (یعنی اتصال ستاره، اتصال مثلث یا اتصال زیگزاگ) را نمایان می کند. علاوه بر آن، جا به جایی فاز در ثانویه نسبت به اولیه را مشخص می کند.
نوع اتصال ها با حرف بزرگ و حرف کوچک نشان داده می شوند. حرف بزرگ برای شما فشار قوی است و حرف کوچک برای سمت فشار ضعیف. اتصال مثلث با حرف D. یا d. نشان داده می شوند، اتصال ستاره با حرف Y. یا y. و اتصال زیگزاگ یا حرف Z. یا z. نشان داده می شود. ترانسفورماتور ها یا سیم نول دارند یا ندارند، اگر سیم نول داشتند با حرف N. یا n. نشان داده می شود. عددی که روی ترانسفورماتور نشان داده می شود و در گروه برداری می آید، جا به جایی فاز سمت فشار ضعیف بر حسب سی درجه و نسبت به ولتاژ فاز به‌ زمین سمت فشار قوی را نشان می دهد.

محاسبه گروه برداری ترانسفورماتور

بردار ولتاژ سمت فشار قوی را به گونه ای تصور کنید که روی عدد دوازده یک ساعت قرار دارد. سپس مکان بردار ولتاژ فشار ضعیف را نسبت به فشار قوی حساب کنید. عدد نشان دهنده بردار ولتاژ فشار ضعیف، همان عدد گروه برداری ترانسفورماتور می باشد.
نمونه Dyn۱ معرفی یک ترانس سه‌ فاز را انجام می دهد. بدین صورت که در سمت اولیه اتصال مثلث رخ می دهد و در سمت ثانویه اتصال ستاره ی زمین‌ شده انجام می شود. نسبت ولتاژ فشار ضعیف به فشار قوی هم با پس‌ فاز سی درجه ای نشان داده می شود.
در محاسبه های انجام شده در ترانسفورماتور سه فاز، نیروی محرک الکتریکی هم اندازه و متوازن است. بین فاز ها و توالی فاز اختلاف صد و بیست درجه ای ثابت وجود دارد. گروه برداری ترانسفورماتور برای توالی فاز، مثبت است. برای سایر فاز ها، گروه برداری از اتصال هر فاز به پایه ی خودش حساب می گردد. گاهی اوقات ممکن است توالی فاز تغییر کند و یا پایه ها تعویض شوند. در این صورت گروه برداری ترانسفورماتور ها تغییر می کند. (این تغییر به ظاهر اتفاق می افتد.)
مثال: نمونه ترانس معین با توجه به توالی فاز خود، ممکن است نماد های Yd۱، Yd۹ یا Yd۵ را برای گروه برداری خود نشان دهد. درصورتی که بخواهیم ترانسفورماتور ها را با اتصالات داخلی متفاوت با هم موازی کنیم، باید روی ترمینال ها مانور دهیم. با توجه به این مطلب، ترانسفورماتور های دارای اتصال Yy با Dd و Yd با Dy و Yd با Yz، با یکدیگر موازی می شوند.

معرفی گروه های برداری ترانس

گروه برداری ترانسفورماتور های سه فاز، به چهار تا گروه تقسیم بندی می شوند. این تقسیم بندی بر اساس نحوه ی اتصال ها و اختلاف فاز بین ولتاژ های سمت فشار قوی و فشار ضعیف است.

گروه برداری شماره 1: این گروه اختلاف فاز صفر درجه را نشان می دهد. اتصال هایی که شامل می شود عبارت است از: Yy۰، Dd۰ و Dz۰

گروه برداری شماره 2: این گروه اختلاف فاز صد و هشتاد درجه را نشان می دهد. اتصال تایید که شامل می شود عبارت است از: Yy۶ و Dd۶

گروه برداری شماره 3: این گروه اختلاف فاز منفی سی درجه را نشان می دهد. این منفی سی درجه یعنی پس فاز ولتاژ خط فشار ضعیف نسبت به بردار خط فشار قوی. اتصال هایی که شامل می شود عبارت است از: Yd۱ و Dy۱

گروه برداری شماره 4: این گروه اختلاف فاز سی درجه را نشان می دهد. این سی درجه یعنی پس فاز ولتاژ خط فشار ضعیف نسبت به بردار خط فشار قوی. اتصال هایی که شامل می شود عبارت است از: Dy۱۱ و Yd۱۱.

ارتباط موازی کردن ترانسفورماتور و گروه برداری ترانسفورماتور

شرایط موازی کردن ترانسفورماتور ها را که خواندید. یکی از این شرایط، وجود اختلاف در فاز ها بود. بدین صورت که اختلاف‌ فاز ولتاژ های خط ثانویه ی ترانسفورماتور هایی که می‌خواهند موازی شوند، باید صفر باشد. این بدین معنا است که فاز ولتاژ ثانویه یا ترانسفورماتور ها از یک گروه برداری باشند. اما استثنایی که در اینجا وجود دارد این است که ترانسفورماتور های گروه سه و چهار با هم موازی می شوند.

مثال: در برخی مواقع لازم است که گروه برداری ترانسفورماتور Dy۱ و Yd۱۱ با هم موازی شوند‌. با توجه به اینکه Dy۱ در گروه سه و Yd۱۱ در گروه چهار است، این عمل به راحتی انجام می شود. بدین صورت که سر های تغذیه را در ترانس Dy۱ جا به جا کنیم. این جا به جایی باید به صورت دوره ای باشد‌. در واقع توالی تغذیه را از ABC به CAB تغییر می دهیم. سیم‌ پیچ های اولیه و ثانویه را معکوس می کنیم. این معکوس کردن باید توسط ترمینال ها انجام شود. در نتیجه بردار های دو ترانس گروه سه و چهار بر هم منطبق شده اند.

کاربرد های ویژه گروه‌ برداری ترانسفورماتور

گروه برداری ترانسفورماتور برای اینکه در مقصدی معین مورد استفاده قرار گیرد، باید عوامل فنی و اقتصادی مناسب را داشته باشد.

گروه برداری YNyn۰: این اتصال برای کاهش هزینه ی عایق‌ بندی سمت فشار قوی ترانسفورماتور مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل اینکه در اتصال ستاره سیم‌ پیچ‌ ها تنها در معرض ۶۰ ٪ ولتاژ خطبه‌ خط قرار می گیرند.

سامانه های فشار ضعیف دارای رله های حفاظتی هستند که کار آنها اضافه‌ جریان برای محافظت در برابر تماس غیر مستقیم است. در این سامانه ها بخش بزرگی را تک فاز تشکیل می دهند. بنابراین از اتصال YNyn۰ در این سامانه نمی توان استفاده کرد. دلیل آن نیز متعادل نشدن بار در اتصال ستاره است که موجب اختلاف بسیار شدید ولتاژ‌ ها در سمت ثانویه می شود.

گروه برداری YNyn۰، Dyn۱ یا Dyn۱۱: از این گروه در ترانس های توزیع استفاده می شود.

از اتصال Dz برای کاهش هارمونیک استفاده می شود.

گروه برداری Yzn۵: از این گروه در ترانسفورماتور های توزیع با توان نامی کمتر از دویست و پنجاه کیلو ولت آمپر استفاده می شود.

گروه برداری Dyn۵: از این گروه در ترانسفورماتور های توزیع سامانه‌ های صنعتی با توان نامی بیشتر از ۲۵۰ کیلوولت آمپر استفاده می گردد.

گروه برداری Ynd۱ یا Ynd۱۱: از این گروه در ترانسفورماتور های افزاینده ی ژنراتور های صنعتی و تجاری استفاده می شود.

گروه برداری YNd۵: از این گروه در ترانسفورماتور ژنراتور‌ ها در نیروگاه‌ ها و پست‌ های انتقال ۱۱۰kv/MV استفاده می شود.

نتیجه گیری

در این مقاله با اکثر موضوعات مربوط به گروه برداری ترانسفورماتور آشنا شدید. امید است مقاله برای تان مفید واقع شده باشد و بهره کافی از آن برده باشید.

منبع

cuttly tinyurl gg.gg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *